Xe tải Daewoo Prima 14 tấn thùng mui bạt – KC6C1 hỗ trợ tài chính đến 90%

Xe tải Daewoo Prima 14 tấn thùng mui bạt - KC6C1 hỗ trợ tài chính đến 90%

Xe tải Daewoo Prima 14 tấn thùng mui bạt – KC6C1 hỗ trợ tài chính đến 90%