Xe tải Veam 990kg thùng kín – VT100 bảo hành 3 năm

Xe tải Veam 990kg thùng kín - VT100 bảo hành 3 năm

Xe tải Veam 990kg thùng kín – VT100 bảo hành 3 năm